Vi erbjuder

För att du ska kunna bo kvar hemma och känna dig trygg i din vardag kan du få hemtjänst. Det kan vara allt ifrån servicetjänster några timmar per månad till omfattande omvårdnad med insatser flera gånger per dygn.

För att få hemtjänst ska du göra en ansökan och dina behov utreds tillsammans med en biståndshandläggare. Du kan få hjälp av hemtjänsten med exempelvis:

• Personlig omvårdnad
• Skötsel av hemmet
• Inköp och ärenden
• Matlagning
• Följeslagare till vårdcentral, läkare, tandläkare med mera


Hemtjänsten kan också kompletteras med andra tjänster i hemmet, exempelvis trygghetslarm, ”fixartjänster” och dagverksamhet. Vi åtar oss att utforma vården utifrån dina behov och önskemål. Vi upprättar en genomförandeplan tillsammans med dig och utser en egen kontaktman.