Om oss

I början av 2010 breddades Real vår-omsorg genom att utöver omsorgstjänster till funktionshindrade även erbjuda äldreomsorg. Real vår-omsorg genom en kompletterades period och långa erfarenhet av att utveckla i egen regi fåt stark ställning inom hemtjänst och metodutveckling.

Under de senaste åren har Real vår-omsorg även haft en stark organisk tillväxt och nu etablerat verksamheten ytterligare. Real vår-omsorgs kvalitetsarbete bygger på noggrann planering, dokumenterat genomförande, granskning och uppföljning. Det utvecklar verksamheten och stärker säkerheten för såväl brukare som personal.

Kvalitetsarbetet är en ständigt pågående process som sker på olika nivåer i företaget. Samtidigt som vi lägger stor vikt vid att utveckla enkla men effektiva redskap som skapar mervärde i det dagliga arbetet är vi mycket noga med granskningen av verksamheternas olika delar.