Tjänster

Real vård och omsorg utför alla hjälpinsatser i ditt ordinarie boende som beviljats enligt biståndsbeslut. T.ex. personlig omsorg, matlagning, hämtning av matlådor, inköp, städning, promenader, avlösning och ledsagning.

Hemtjänst och omvårdnad
Real vård och omsorg ansvarar för alla omsorgsinsatser medan primärvården har det medicinska ansvaret. Kontakta din vårdcentral och husläkare alternativt distriktssköterska om det gäller mediciner, beställning av hygienartiklar, hjälpmedel, omläggningar mm.

Real vård och omsorg erbjuder hushållsnära tjänster
vilket innebär att du kan få hjälp med allt från städning till inköp och fönsterputs utan ett biståndsbeslut. Våra tjänster erbjuds dels till dig som vill ha ytterligare service utöver hemtjänst men också till dig som söker en pålitlig och god hjälp i vardagen för städ eller tvätt. Tilläggstjänsterna debiteras separat till en kostnad av 330kr/ timme. Tjänsterna ingår i hushållsnära tjänster och skattesubventioneras så timkostnaden blir 165 kr/timme. Minsta debitering är 2 Tim/mån.